https://sk.pinterest.com/pin/199002877262341728/

Moderné nanotechnológie a prírodný zeolit pri úprave vody

Odborný pojem „nanotechnológia“ sa obyčajne spája s aplikáciami pre medicínu, telekomunikácie a vojenské účely. Z praktického pohľadu  pre väčšinu ľudí je hlavný prínos nano vedných disciplín asi hlavne  v procesoch výroby cementu, s ktorým prichádzame každodenne do osobného styku. Vývoj produkcie tohoto stavebného materiálu vzhľadom na svoj environmentálny dopad má spoločenský aj ekonomický význam. Svoje perspektívne využitie má prírodný zeolit ako […]

Čítaj viac
daňové raje

Čo sú daňové raje / offshore spoločnosti

Globalizácia, ktorá je príznačná pre spoločnosť najmä v posledných rokoch má značný vplyv aj na celosvetovú ekonomiku. Daňová politika sa presúva na nadnárodnú úroveň a štáty sa stávajú viacej navzájom prepojené. Tieto medzinárodné vzťahy môžu pre daňové subjekty predstavovať riziká v podobe zdanenia príjmov, ale taktiež môžu byť optimalizáciou vlastného daňového zaťaženia. Východiskom sa stávajú práve daňové raje, ktoré […]

Čítaj viac