Čo sú to daňové raje?

Pojem daňový raj vznikol nepresným prekladom z anglického slova „tax heaven“ čo znamená daňový prístav. Myslí sa tým miesto alebo teda štát, ktorý podlieha veľmi nízkemu alebo až nulovému zdaneniu a obvykle tam platí vysoký stupeň obchodného a bankového tajomstva. Daňové raje poskytujú podnikateľom výhodnejšie podmienky na podnikanie než ich vlastná krajina, v ktorej majú […]

Čítaj viac

Čo vlastne znamená odštepný závod?

Odštepný závod je označenie pre pobočku materskej zahraničnej spoločnosti zriadenú v inom štáte než v ktorom ona sama pôsobí. To v praxi znamená, že môžete mať fungujúcu spoločnosť napríklad v Rakúsku bez toho, aby ste na Slovensku zakladali novú spoločnosť ako s.r.o. či a.s. – namiesto toho využijete možnosť založiť si iba odštepný závod zahraničnej […]

Čítaj viac