V dnešnom článku sa dozviete, čo je odštepný závod

Odštepný závod je samostatne fungujúca pobočka zahraničnej spoločnosti založená v inej krajine než je sídlo materskej spoločnosti. Pôvodne sa za takúto pobočku označovala organizačná zložka podniku – dnes ho občiansky zákonník upravuje termínom pobočka. Odštepné závody sa zapisujú do obchodného registra a uvádza sa k nim dodatok, aby bolo jasné, že ide o odštepný závod. Môžu […]

Čítaj viac