Čo sú to tie onshore spoločnosti?

Akákoľvek spoločnosť, ktorá má v určitej krajine s uznávanou jurisdikciou svoje sídlo, bola založená za účelom podnikania v rámci hraníc danej krajiny a so zámerom dodržiavať všetky právne a daňové požiadavky. V tom je základný a podstatný rozdiel oproti offshore spoločnosti, ktorá sa snaží minimalizovať svoje daňové záväzky začlenením sa do krajiny s právnymi a daňovými výhodami. […]

Čítaj viac