Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

moderátori

Obľúbené TV moderátorky

Mnohí ľudia – diváci televízie si často krát myslia, aké jednoduché je byť moderátorom. Stretáva sa so známymi osobnosťami, zadarmo cestuje a zabáva sa. Mnohí moderátori by vám však povedali, že za prácou jednoduchou na oko sa ukrýva ťažká drina, prekonávanie svojich vlastných síl, predsudkov či zásad.

Televízni moderátori, tiež známi ako televízni hostitelia alebo televízni hlásatelia, sa zobrazujú v miestnych a národných televíziách, rôznych podujatiach, verejných hláseniach ale i pri súkromných akciách. Moderátori sprevádzajú show svojimi komentármi (často vtipnými alebo niečím zaujímavými). Moderátor by mal vedieť publikum zaujať a reagovať na spontánne situácie, ktoré počas jeho účinkovania môžu nastať.

Oblečenie, prejav, vzhľad, sympatie…

moderátori

Vtipná a obľúbená Ellen

V závislosti od toho, aký typ programu moderátor moderuje, je určený aj jeho celkový vzhľad, štýl a prednes. Moderátor by mal byť vždy pekne upravený, no pri formálnejších podujatiach si jeho práca vyžaduje aj patričné oblečenie (prípadne konkrétny dress code) a vždy kvalitné topánky. Jedna z hlavných podmienok moderátora je vedieť čisto a zrozumiteľne artikulovať.

Predvádzači by nemali mať nejaký konkrétny silný prízvuk, mali by mať širokú slovnú zásobu a vždy vedieť slušne a milo osloviť ďalších účinkujúcich alebo svojich hostí. Moderátori sa často pri svojej práci musia adaptovať novým podmienkam, často pracujú v nezvyčajnom prostredí alebo v extrémnych podmienkach. Prekonávať sa a chcieť byť stále lepší – aj toto si vyžaduje práca moderátora.

Pri práci moderátora nestačí byť len vtipný a komunikatívny

moderátori

Ak sledujete TV s extrémnym obsahom pamätajte, že kameraman (a moderátor) sa tam najskôr museli dostať…

Televízni moderátori by mali vždy vystupovať tak, aby pôsobili sympaticky, priateľsky a slušne.

Mnohí moderátori si musia pripraviť vlastný materiál/scenár a niekedy vo veľmi krátkom čase. Môže tiež nastať situácia, kedy si svoj napr. odborný prednes pripravovali celé týždne a tesne pred nástupom na scénu si svoj celý prednes museli zmeniť. Toto môže byť veľmi frustrujúce, no správny moderátor to na sebe nesmie dať spoznať.

Ďalej by moderátori mali mať schopnosť vedieť svoj prednes skrátiť alebo predĺžiť, ak si to situácia vyžaduje. Niektorí moderátori majú po odvysielaní danej relácie na starosť aj operačné a riadiace úkony, editáciu videí alebo reklamu na odvysielaný program.

Ovládanie cudzích jazykov je v každej práci „plus“, no pri práci moderátora je to priam nevyhnutné. Často krát musia podať rozhovor so zahraničným účinkujúcim, cestovať do zahraničia, alebo získať informácie pre svoj prednes, ktorý nájdu na internete len v angličtine. Tak čo si myslíte, trúfli by ste si byť moderátorom aj vy?

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár