Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pojem daňový raj vznikol nepresným prekladom z anglického slova „tax heaven“ čo znamená daňový prístav. Myslí sa tým miesto alebo teda štát, ktorý podlieha veľmi nízkemu alebo až nulovému zdaneniu a obvykle tam platí vysoký stupeň obchodného a bankového tajomstva. Daňové raje poskytujú podnikateľom výhodnejšie podmienky na podnikanie než ich vlastná krajina, v ktorej majú trvalé bydlisko a medzi tie najznámejšie daňové raje patrí napríklad Cyprus, Bahamy, Bermudy, Belize, Holandsko či Seychely. Väčšinou sa jedná o krajiny s malou rozlohou (najčastejšie ide o ostrovy) a nízkym počtom obyvateľov, ktorí však vykazujú vysoké ekonomické výkony. Počet založených offshore spoločností v niektorých daňových rajoch dokonca prekročil počet obyvateľov.

daňové raje

Daňový raj Holandsko

Daňové raje – Holandsko vedie!

Nikto nechce dobrovoľne platiť vysoké dane a pokiaľ existuje legálny spôsob ako podnikať a pritom podliehať nízkemu alebo nulovému zdaneniu, prečo to nevyužiť? Daňové raje – ten pojem hovorí sám za seba. Nulová daň z príjmu, paušálna ročná daň – obvykle veľmi nízka, anonymita vlastníka, žiadne obmedzenie pri prevode kapitálu a často ani neexistuje požiadavka na vedenie riadneho účtovníctva. K najobľúbenejším daňovým rajom pre slovenských podnikateľov dlhodobo patrí Holandsko, s veľkým odstupom nasledované Cyprom a Luxemburskom. Spoločnosti založené v daňových rajoch sú štandardne typu IBC (International Business Company – Medzinárodné obchodné spoločnosti) a sú zároveň najvyužívanejším typom spoločností.

daňové raje

Cyprus – skvelý nie len na dovolenku

Daňové raje

Daňové raje, resp. krajiny, ktoré sa rozhodli privábiť zahraničných investorov, vznikli v 70. rokoch minulého storočia. Cez offshore štruktúru sú k dispozícii investičné možnosti po celom svete. Ochrana, anonymita a diskrétnosť je v týchto krajinách stopercentne zaručená, pričom v offshore krajinách je snaha poradiť ako šikovne obísť daňové úskalia v ich materskej krajine. Zákazník dostane k dispozícii odborníka, ktorý mu radí, ako šikovne investovať a aké nehnuteľnosti nakúpiť. Tento postup je logický, pretože pribúdajúci zahraniční investori prinášajú do týchto krajín nové pracovné príležitosti a pomáhajú celkovému rozvoju oblasti.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár