Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Určite sa oveľa častejšie stretávame v bežnej podnikateľskej praxi s výrazom offshore než onshore. Offshore spoločnosť, offshore bankovníctvo alebo daňový raj sú pomerne časté termíny objavujúce sa nielen v médiách. Onshore spoločnosti však tiež prinášajú množstvo výhod ťažko dosiahnuteľných inými ekonomickými a právnymi nástrojmi. Hlavnými dôvodmi pre zastrešenie podnikateľského zámeru spoločnosti alebo majetku onshore spoločnosti, je univerzálnosť využitia, opora v stabilnom právnom prostredí a v neposlednom rade imidž podnikateľského subjektu. V rade onshore jurisdikcií dochádza v priebehu rokov len k malým zmenám korporačnej a daňovej legislatívy a podnikatelia majú dostatok času sa na vopred avizované zmeny pripraviť.

Zavedené a stabilné onshore jurisdikcie

Snahou demokraticky zvolených vlád v zavedených onshore systémoch je nastavovať jasné pravidlá, ponechávať onshore podnikaniu voľnosť v dosahovaní zisku a garantovať jasné a predvídateľné prostredie pre riešenie právnych sporov. Do širokej kategórie nazývanej onshore krajina patria všetky krajiny EÚ, OECD a ďalšie vyspelé štandardné ekonomiky sveta. Termín onshore nie je jednoznačne definovaný, používa sa hlavne pre určité zjednodušenie a z dôvodu zachovania terminologickej kontinuity.

onshore spoločnosti

Čo je potrebné pre založenie onshore spoločnosti?

Onshore spoločnosti podnikajú medzinárodne

Onshore firmy a spoločnosti môžu byť nástrojom korporatívneho plánovania s najširšími možnosťami využitia. Onshore spoločnosti sú vhodné na ovládanie majetku a predovšetkým na podnikanie v medzinárodnom meradle. Najväčšie výhody prinášajú onshore spoločnosti v poskytovania IT služieb, medzinárodnom obchode, investičných či brokerských službách alebo k financovaniu a správe investičných spoločností či holdingových fondov a projektov. Spoločnosti sídliace v onshore krajinách majú okrem iného také základné povinnosti, akou je viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.

Onshore spoločnosti odvádzajú dane

V mieste rezidencie sú onshore spoločnosti povinné odvádzať daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie miestne dane. Prednosťou onshore spoločností, najmä z Holandska, Rakúska alebo Švajčiarska je ich značná prestíž a dôveryhodnosť. Vysokej dôveryhodnosti sa tieto krajiny tešia najmä vďaka stabilnej legislatíve a rýchlemu rozhodovaniu súdnych sporov. Medzi klasické onshore jurisdikcie patrí Holandsko, Veľká Británia, Cyprus, Švajčiarsko a Rakúsko.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár