Školy v prírode majú dlhú históriu. Po celé desaťročia deti a študenti navštevujú vďaka školám v prírode okrem iného aj rôzne kultúrne podujatia, inštitúcie, múzeá umenia, prírodovedné a vedecké galérie, divadlá, ZOO, botanické záhrady a rôzne historické pamiatky po celom Slovensku a niekedy aj v zahraničí. Školy v prírode sú prínosom nielen pre deti ale pre učiteľov (a rodičov). Školy v prírode ponúkajú nielen ekonomicky užitočné zručnosti v matematike a gramotnosti, no tiež formujú študentov do šikovných mladých žien a mužov, ktorý pochopia hodnotu umenia a kultúry, čo sa im zíde do budúceho života. Takéto školské výlety sú mimoriadne prospešné pre deti, ktoré sú zo slabších sociálnych pomerov a okrem školy by sa na niektoré miesta nikdy v živote nedostali.

školy v prírode

Deti si užijú veľa zábavy..

Pridaná hodnota, ktorú školy v prírode ponúkajú

Nejde len o návštevu rôznych podujatí a miest. Školy v prírode ponúkajú deťom a študentom možnosť spoznať nových ľudí, priateľov, vybudovať si sebadôveru, naučiť sa spolupracovať v tíme ako aj byť samostatnými, vedieť pracovať s emóciami (resp.ovládať ich). Naučia ich tiež rešpektu, trpezlivosti ako aj pomáhať druhým a vedieť prijať a oceniť pomoc. Školy v prírode proste ponúkajú množstvo benefitov do života detí.

školy v prírode

.. a spoznajú nové miesta.

Školy v prírode-dovolenka pre deti

Do školy v prírode sa deti tešia. Je to totiž hravá forma školy a učenia sa, čo si v ich veku deti ešte neuvedomujú. Pre nich je to jednoducho zábava a akési dobrodružstvo byť na niekoľko dní preč od rodičov. Deti sú ubytované v rôznych ubytovacích zariadeniach (penziónoch, hoteloch a ubytovniach), kde v jednej izbe ich môže byť aj 5 naraz. Mávajú rôzne večerné zábavy, ako púšťanie hudby a tancovanie, hranie kariet a rôznych spoločenských hier. Rozprávajú sa do noci o svojich zážitkoch a pocitoch, a celkovo sa začínajú vnímať v inom svetle ako dovtedy zo školských lavíc. Všetko sa im zdá byť ľahšie, krajšie a lepšie. Takéto pobyty sú pre deti veľmi dôležité, rovnako ako dovolenky pre dospelých.

Pridaj komentár