Čo sú to tie onshore spoločnosti?

Akákoľvek spoločnosť, ktorá má v určitej krajine s uznávanou jurisdikciou svoje sídlo, bola založená za účelom podnikania v rámci hraníc danej krajiny a so zámerom dodržiavať všetky právne a daňové požiadavky. V tom je základný a podstatný rozdiel oproti offshore spoločnosti, ktorá sa snaží minimalizovať svoje daňové záväzky začlenením sa do krajiny s právnymi a daňovými výhodami. […]

Čítaj viac

Čo je offshore, a aké výhody pre nás z offshore vyplývajú?

Je úplne normálne a logické, ak ľudia kumulujú svoje peňažné príjmy na účtoch. Ľudia tak činia z rôznych dôvodov. Buď z obavy o budúci vývoj situácie a chcú sa chrániť, alebo jednoducho nemajú čo s peniazmi a niekde ich ukladať predsa musia. Prečo si však neukladať peniaze tak, aby tento majetok nestrácal na hodnote a bol v bezpečí? Presne túto výhodu a mnoho ďalších […]

Čítaj viac

V dnešnom článku sa dozviete, čo je odštepný závod

Odštepný závod je samostatne fungujúca pobočka zahraničnej spoločnosti založená v inej krajine než je sídlo materskej spoločnosti. Pôvodne sa za takúto pobočku označovala organizačná zložka podniku – dnes ho občiansky zákonník upravuje termínom pobočka. Odštepné závody sa zapisujú do obchodného registra a uvádza sa k nim dodatok, aby bolo jasné, že ide o odštepný závod. Môžu […]

Čítaj viac

Čo sú to onshore spoločnosti?

Určite sa oveľa častejšie stretávame v bežnej podnikateľskej praxi s výrazom offshore než onshore. Offshore spoločnosť, offshore bankovníctvo alebo daňový raj sú pomerne časté termíny objavujúce sa nielen v médiách. Onshore spoločnosti však tiež prinášajú množstvo výhod ťažko dosiahnuteľných inými ekonomickými a právnymi nástrojmi. Hlavnými dôvodmi pre zastrešenie podnikateľského zámeru spoločnosti alebo majetku onshore spoločnosti, je univerzálnosť využitia, opora […]

Čítaj viac

Čo sú to daňové raje?

Pojem daňový raj vznikol nepresným prekladom z anglického slova „tax heaven“ čo znamená daňový prístav. Myslí sa tým miesto alebo teda štát, ktorý podlieha veľmi nízkemu alebo až nulovému zdaneniu a obvykle tam platí vysoký stupeň obchodného a bankového tajomstva. Daňové raje poskytujú podnikateľom výhodnejšie podmienky na podnikanie než ich vlastná krajina, v ktorej majú […]

Čítaj viac

Čo vlastne znamená odštepný závod?

Odštepný závod je označenie pre pobočku materskej zahraničnej spoločnosti zriadenú v inom štáte než v ktorom ona sama pôsobí. To v praxi znamená, že môžete mať fungujúcu spoločnosť napríklad v Rakúsku bez toho, aby ste na Slovensku zakladali novú spoločnosť ako s.r.o. či a.s. – namiesto toho využijete možnosť založiť si iba odštepný závod zahraničnej […]

Čítaj viac

Čo znamenajú zbrane a strelivo – zopár terminologických poznámok

Pod pojmom zbraň sa chápe akékoľvek prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje a je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu. Hlavným princípom funkcie zbraní je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele. Za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika a napodobenina. Podľa platných zákonov je strelná zbraň definovaná ako zbraň, u ktorej […]

Čítaj viac

Čo pre ženy znamená sťahujúce prádlo – viete si vybrať správnu spodnú bielizeň?

Výber spodnej bielizne sa ešte stále dosť podceňuje a niektoré dámy sa v tomto prípade stále riadia heslom, že čo nie je priamo na očiach, to vlastne nevidno a teda v porovnaní s oblečením viditeľným už na prvý pohľad (napr. vrchné časti oblečenia) je pre nich spodná bielizeň absolútne nepodstatná. Ale opak je pravdou a výber kvalitnej spodnej bielizne ako sú […]

Čítaj viac