Prírodný zeolit

Čistiace technológie aj na báze zeolitu

Prístup ku kvalitnej pitnej vode nie je všade úplnou samozrejmosťou. Náš spôsob konzumného spôsobu každodenného života podporuje zvýšený výskyt a pravdepodobnosť  náhleho a nekontrolovaného uvoľňovania rôznych znečisťujúcich látok do životného prostredia. Priemyselné  odpadové vody obsahujú širokú škálu znečisťujúcich toxických látok vo forme  katiónových a aniónových zlúčenín. Do odpadových vôd sa dostávajú aj  extrémne jedovaté organické substancie, ktoré […]

Čítaj viac

Domček do záhrady – čo by ste pred kúpou mali zvážiť?

Ak už ste sa rozhodli pre malý záhradný domček na akýkoľvek účel – pre relax, či ako sklad na náradie, sezónne odkladanie záhradného nábytku, či ako náhradnú hosťovskú „izbu“, mali by ste zvážiť niekoľko dôležitých krokov. Záhradný domček ako súčasť krajiny Pokúste sa vhodne začleniť váš rodiaci sa záhradný domček do prírodného prostredia. Obklopte ho […]

Čítaj viac
hip hop tanec

Čo je hip hop tanec

Hip hop to je celá kultúra, ku ktorej jednoznačne patrí aj tanec. Štýl, ktorý sa najčastejšie spája s hip hopom, je break dance. Prvý krát sa objavil v New Yorku v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Hip hop tanec je v podstate rôznorodý tanečný štýl, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov. Obsahuje mnoho štýlových moderných […]

Čítaj viac