Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Akákoľvek spoločnosť, ktorá má v určitej krajine s uznávanou jurisdikciou svoje sídlo, bola založená za účelom podnikania v rámci hraníc danej krajiny a so zámerom dodržiavať všetky právne a daňové požiadavky. V tom je základný a podstatný rozdiel oproti offshore spoločnosti, ktorá sa snaží minimalizovať svoje daňové záväzky začlenením sa do krajiny s právnymi a daňovými výhodami. Teraz sa pomerne často hovorí o obsahu termínu offshore bakovníctvo a offshore podnikanie. Najmä v súvislosti s daňovými rajmi, akými sú napríklad Belize, Seychely alebo Cyprus.

onshore spoločnosti

Seychely patria medzi daňové raje

Onshore a offshore spoločnosti

S výrazom „onshore“ sa stretávame oveľa zriedkavejšie a môžeme si ľahko zamieňať to, čo vlastne offshore a onshore naozaj znamená. V skutočnosti ide len o to, o čom v skutočnosti hovoríme. Dalo by sa povedať, že offshore destinácie, ako už aj samotný názov napovedá, sú ďaleko od pevniny alebo aj ináč povedané mimo kontinentálneho pobrežia. Z praktického hľadiska ale ide asi hlavne o to, že offshore krajiny s charakteristickým daňovým rajom mávajú nulové dane, neverejné obchodné registre a nie vždy je možné ich využiť pre podnikanie v konkrétnej krajine, kde je sídlo spoločnosti.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú domáce spoločnosti

Onshore spoločnosti sa nespájajú s daňovým rajom

Onshore spoločnosti sú pravdepodobne menej známe, hoci sa v niektorých štruktúrach globálneho podnikania a obchodovania vyskytujú aj v súvislosti s medzinárodnými obchodnými offshore spoločnosťami. Zatiaľ čo offshore spoločnosti sú častejšie určitým modelom spájaným s výhodami daňového raja, rozdiel medzi onshore a offshore spoločnosťami musí byť náležite pochopený a legislatívne riešený. Onshore spoločnosť je názov pre spoločnosti registrované v tradičnej jurisdikcii, t. j. v štátoch, ktoré nemožno nazvať daňovými rajmi. Takáto onshore jurisdikcia a právne predpisy na pevnine sú zvyčajne charakteristické pre európske krajiny alebo štáty Severnej Ameriky. Zahŕňajú okrem iného aj krajiny s transparentným verejným registrom a tradičnou koncepciou podnikateľských aktivít a právnych záležitostí, ktoré sú do značnej miery rozdielne iné pre offshore spoločnosti.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár