Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Odštepný závod je samostatne fungujúca pobočka zahraničnej spoločnosti založená v inej krajine než je sídlo materskej spoločnosti. Pôvodne sa za takúto pobočku označovala organizačná zložka podniku – dnes ho občiansky zákonník upravuje termínom pobočka. Odštepné závody sa zapisujú do obchodného registra a uvádza sa k nim dodatok, aby bolo jasné, že ide o odštepný závod. Môžu byť založené na Slovensku, ale aj v zahraničí, pričom práve zahraničné odštepné závody sa dnes tešia veľkej popularite, keďže vám umožnia ľahko preniknúť na zahraničný trh bez toho, aby ste museli v danej zemi zakladať offshore spoločnosť.

odštepný závod

Čo podnikateľom poskytuje odštepný závod?

Prečo založiť odštepný závod?

Odštepný závod nemá právnu subjektivitu, takže sa nedá založiť bez náväznosti na zahraničnú právnickú osobu, zatiaľ čo akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným či iná forma podnikania môžu bez problémov fungovať samostatne. Vnútorná organizácia odštepného závodu sa vždy riadi právom toho štátu, v ktorom pôsobí jeho materská spoločnosť. Zakladá sa podľa legislatívy štátu, v ktorom bude zapísaný do obchodného registra. Založenie odštepného závodu môže mať mnoho dôvodov, či už kvôli ušetreniu času a financií, pre daňové výhody alebo preto, že z nejakého iného dôvodu nechcete zakladať ďalšiu novú spoločnosť.

Výhody odštepného závodu

Odštepný závod by mal vykazovať svoju hospodársku aj funkčnú samostatnosť, keďže sám majiteľ ho učinil svojou pobočkou. Jeho názov nemusí byť rovnaký ako názov materskej spoločnosti, no nemal by byť klamlivý či inak zavádzajúci. Výhodou odštepného závodu je nielen fakt, že jeho založením si ušetríte množstvo času aj peňazí, ale aj jeho jednotné vedenie a do istej miery aj samostatnosť – napríklad pri platení daní, vedení účtovníctva, pri stretnutiach a pod. Oceníte aj fakt, že pri jeho založení nie je potrebné vytvárať základný kapitál a pri jeho zrušení sa vyhnete likvidácii, ktorá je náročná nielen z časového, ale aj finančného hľadiska.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár